HajaConsult spol. s r.o.

HajaConsult spol. s r.o.

Tkáčska 2
08001 Prešov
IČO: 31716881
DIČ: 2021297872

Informácie o kancelárii HajaConsult spol. s r.o.

Spoločnosť HajaConsult s.r.o. založili v roku 1995 dvaja spoločníci Ing. Eva Husovská a Ing. Andrej Halaga.

Spoločnosť bola profilovaná od začiatku ako spoločnosť, ktorá poskytuje účtovnícke a audítorské služby pre externých klientov a poradenstvo v oblasti účtovníctva a organizácie práce.

HajaConsult spol. s r.o. má oddelenie podvojného a jednoduchého účtovníctva. Jeden samostatný pracovník zabezpečuje spracovanie miezd a personalistiky. Majiteľka spoločnosti Ing. Eva Husovská je audítor a certifikovaný účtovník.

V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva 7 pracovníkov. Na výpočet miezd používame program od spoločnosti MK -soft Prešov. Jednoduché a podvojné účtovníctvo spracovávame vo vlastnom programe, ktorý sme si naprogramovali podľa svojich požiadaviek a požiadaviek našich klientov.

Svojim zákazníkom ponúkame aj nadstavbu účtovníctva spracovanú v programe EXCEL, a to v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Uvedená nadstavba spracováva základné finančné výkazy firmy (výkaz ziskov a strát, súvaha).

So spoločnosťou je možné komunikovať aj elektronicky (e-mail), a to v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Eva Husovská - audítor a certifikovaný účtovník 

husovska@hajaconsult.sk​ 

+421 903 614 158 (O2)   

+421 55 286 1212 (hlasová odkazová schránka)

 

Jednoduché účtovníctvo

Mária Lakatová

maria.lakatova@hajaconsult.sk​

 

Personalistika a mzdy:  

Slavomíra Meľuchová 

slavomira.meluchova@hajaconsult.sk

 

Podvojné účtovníctvo:  

Mária Cibulková

maria.cibulkova@hajaconsult.sk                                

Renáta Matiková

renata.matikova@hajaconsult.sk

 

Podnikateľské a organizačné poradenstvo

Ing. Andrej Halaga  

ahalaga@gmail.com

Cena za služby HajaConsult spol. s r.o.

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky na spracovanie účtovníctva a miezd našou spoločnosťou, alebo Vás zaujíma cena inej služby, prosíme o zaslanie dotazu na našu spoločnosť a my Vám radi vypracujeme cenovú ponuku podľa Vašej veľkosti  a náročnosti práce, ktorú požadujete.

Príklad:

1/ Cena za spracovanie účtovných dokladov - podľa účtovných položiek spracovaných za jeden mesiac

  50,- €/mesiac do 30 účtovných položiek mesačne
100,- €/mesiac do 50 účtovných položiek mesačne
150,- €/mesiac do 100 účtovných položiek mesačne
240,- €/mesiac do 200 účtovných položiek mesačne
270,- €/mesiac do 300 účtovných položiek mesačne
   
80,- € spracovanie DP
10,- € spracovanie DP DzMV

2/ Cena za spracovanie miezd a personalistika

10.- € 1 zamestnanec - pracovná zmluva
10.- € 1 zamestnanec - DoVP, DoPč

Kde nás nájdete?